ETAPP 1 ÄR IGÅNG!

VILL DU VARA EN DEL AV ETAPP 2?

Äg Sveriges största solcellspark

Människor ifrån hela landet går nu samman för att äga Solar Park och driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar våra medlemmar en förebild för yngre generationer genom att producera förnybar energi som Sveriges största samägda solcellspark.

Genom en investering får du rösträtt och en egen andel i föreningen motsvarande: En solcellspanel märkt med ditt eget namn. Medlemmarnas paneler placeras intill NSR:s nya Återvinningscentral i Helsingborg. Expansionsplaner finns på Vera Parks södersluttningar för att omvandla en obrukbar slutdeponi till en hållbar energikälla som alstrar intäkter.

Med en fullt utbyggd anläggning som genererar ca 2 miljoner kWh/år laddar Solar Park ca 526 000 iPhones varje dag, i ett helt år. Med en andel i Solar Park betyder det att du indirekt laddar upp 63 personers iPhones varje dag, året runt och med 11 andelar försörjer du en lägenhet med hållbar hushållsel.

Solar Park är Din

Redan mer än 286 medlemmar

BLI EN DEL AV DEN LYSANDE REVOLUTIONEN. LÄS MER OM VÅRA OLIKA MEDLEMSKAP HÄR.

Per Turesson Medlem i Solar Park
Per Turesson

Investerat 50 andelar

Jag har följt klimatfrågan sedan innan den blev ett stort debattämne. Med mina andelar i SolarPark känner jag att jag gör en insats. I övrigt försöker jag minimera mitt ekologiska avtryck genom att köra så lite bil som möjligt, flyga sällan, hushålla med el och värme och aldrig kasta mat. 

Maja Svensson Medlem i Solar Park
Maja Svensson

Investerade de 5 första andelarna

Redan 1999, när jag gick en miljöutbildning, ville jag skaffa solceller. Men det var dyrt. När jag fick höra talas om Solar Park tänkte jag ”vad bra, då köper jag andelar där”. Med Solar Park skapar man indirekt sin egen el, anläggningen blir ett sätt för Helsingborg att visa att vi ligger i framkant.

Karl Lindberg Medlem i Solar ParkKarl Lindberg

Investerat 25 andelar

Anledningen till att jag köper andelar i Solar Park, trots att jag själv inte bor nära, är att det inte är lätt att hitta sätt att investera i förnybar energi. Jag har letat aktivt efter lämpliga investeringsprojekt i ett års tid. Alternativet hade varit att köpa aktier i företag som utvecklar teknik. Då är Solar Park intressantare. Det bidrar verkligen till omställningen. 

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners driver på omställningen till 100% förnyelsebar energiproduktion
Öresundskraft AB
NSR - Nordvästra Skånes Renhållnings AB