Monthly Archives: oktober 2015

Extra föreningsstämma onsdag 14:e oktober

Styrelsen har kallat till Extra föreningsstämma onsdag 14:e oktober kl 18.00. Stämman hålls hos NSR, Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg. Förslag till dagordning: 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman 2 Godkännande av röstlängd 3 Val av en eller två justeringspersoner 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5 Fastställande av dagordning 6 Information…
LÄS MER

Kontrakt för etapp 1 klart!

Upphandlingen av den första etappen av Solar park Helsingborg är nu klar. Kontraktet omfattar en markmonterad anläggning på 150 kW med option på ytterligare 100 kW. Entreprenör är Solect Power AB med underentreprenörer Schletter GmbH för montagesystem och mekaniskt montage av solceller samt Elmontage i Eslöv AB för elektriskt montage av solceller. Anläggningen väntas vara…
LÄS MER