Monthly Archives: november 2015

Byggetapp 1

Etapp 1 Kontrakt för den första etappen av Solar park Helsingborg tecknades i början av oktober. Kontraktet omfattar projektering, leverans och montage av komplett markmonterad solcellsanläggning (totalentreprenad) på 250 kW. Entreprenör är Solect Power AB, ett företag med mer än tio års erfarenhet av solcellsbranschen som bl.a. har byggt en markmonterad solcellsanläggning på 442 kW. Underentreprenörer…
LÄS MER