Monthly Archives: december 2015

Solar Parks byggstart dröjer

Vi har tyvärr valt att skjuta upp byggstarten för Solar Parks första etapp tills efter årsskiftet. Vi har underskattat Länsstyrelsens långa handläggningstid för godkännandet av sluttäckningen på deponin där solcellsparken skall stå. Denna sorts ärenden har vanligtvis en handläggningstid på runt 6 veckor. Handläggningen gällande deponin där Solar Park skall byggas har pågått sedan januari…
LÄS MER