Recent Posts by Ann-Sofie Lindqvist

Spaden i jorden för Etapp 1

2016-11-11 Äntligen är arbetet med etapp 1 på 250 kW igång. Grävning för kablage har påbörjats och om 4 veckor ska solcellerna vara på plats vid Helsingborgs nya återvinningscentral. Foto: Malin Åman, Solect Power
LÄS MER

Föreningsstämma ons 25 maj

Styrelsen har kallat till föreningens första ordinarie föreningsstämma onsdag den 25:e maj kl 18.00. Stämman hålls hos NSR, Hjortshögsvägen 1. Alla medlemmar i föreningen är välkomna, meddela gärna om du avser att delta till kontakt@old.solarpark.se Välkomna! Kallelse Årsredovisning och revisionsberättelse
LÄS MER

Solar park etapp 1 byggs vid återvinningscentralen

Den första etappen på 250 kW  placeras intill Helsingborgs nya återvinningscentral. Vi inväntar nu gynnsammare väder för solcellsmontage innan montaget av första etappen kan starta. Etapp 1 bedöms vara i drift före sommaren, information om tidpunkt för byggstart kommer inom kort. Placering vid återvinningscentralen ger föreningen goda möjligheter att informera besökare till återvinningscentralen om solelproduktion och föreningens verksamhet. Dessutom är området…
LÄS MER

Byggetapp 1

Etapp 1 Kontrakt för den första etappen av Solar park Helsingborg tecknades i början av oktober. Kontraktet omfattar projektering, leverans och montage av komplett markmonterad solcellsanläggning (totalentreprenad) på 250 kW. Entreprenör är Solect Power AB, ett företag med mer än tio års erfarenhet av solcellsbranschen som bl.a. har byggt en markmonterad solcellsanläggning på 442 kW. Underentreprenörer…
LÄS MER

Extra föreningsstämma onsdag 14:e oktober

Styrelsen har kallat till Extra föreningsstämma onsdag 14:e oktober kl 18.00. Stämman hålls hos NSR, Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg. Förslag till dagordning: 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman 2 Godkännande av röstlängd 3 Val av en eller två justeringspersoner 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5 Fastställande av dagordning 6 Information…
LÄS MER

Kontrakt för etapp 1 klart!

Upphandlingen av den första etappen av Solar park Helsingborg är nu klar. Kontraktet omfattar en markmonterad anläggning på 150 kW med option på ytterligare 100 kW. Entreprenör är Solect Power AB med underentreprenörer Schletter GmbH för montagesystem och mekaniskt montage av solceller samt Elmontage i Eslöv AB för elektriskt montage av solceller. Anläggningen väntas vara…
LÄS MER

Recent Comments by Ann-Sofie Lindqvist

No comments by Ann-Sofie Lindqvist yet.