Byggetapp 1

Etapp 1

Kontrakt för den första etappen av Solar park Helsingborg tecknades i början av oktober. Kontraktet omfattar projektering, leverans och montage av komplett markmonterad solcellsanläggning (totalentreprenad) på 250 kW. Entreprenör är Solect Power AB, ett företag med mer än tio års erfarenhet av solcellsbranschen som bl.a. har byggt en markmonterad solcellsanläggning på 442 kW. Underentreprenörer är Schletter GmbH för montagesystem och mekaniskt montage av solcellsmoduler samt Elmontage i Eslöv AB för elektriskt montage av solceller.

Placering på en sluttäckt deponi är en utmärkt plats ur resurssynpunkt - mark som inte kan nyttjas till något annat värdefullt och som dessutom har en naturlig lutning. Montagesystemet kommer att förankras med markskruvar, Schletters Terragrid , speciellt framtagen för montage på deponier. I markskruvarna fästs ett stativ av aluminium där solcellsmodulerna monteras. Schletter har stor erfarenhet av montage av solcellsanläggningar på deponier.

1

För 250 kWp kommer det att monteras 944 st solcellsmoduler av typ SolarWorld Sunmodule 265 Wp Mono. Varje solcellsmodul består av 60 celler av monokristallint kisel och har en effekt på 265 Wp per modul. Tillverkning görs i Freiberg, Tyskland. Beräknad årsproduktion för Solar Parks anläggning är 250 000 kWh. För att omvandla likspänning till växelspänning ingår 9 st växelriktare från SMA, med tillverkning i Tyskland.

(kWp = kilowattpeak, solcellsmodulens toppeffekt vid vissa bestämda förhållanden)

Kommentarer inaktiverade.