Extra föreningsstämma onsdag 14:e oktober

Styrelsen har kallat till Extra föreningsstämma onsdag 14:e oktober kl 18.00. Stämman hålls hos NSR, Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg. Förslag till dagordning:

1 Val av ordförande och sekreterare för stämman
2 Godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringspersoner
4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5 Fastställande av dagordning
6 Information från styrelsen
7 Val av valberedning

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Kallelse Extra föreningsstämma 2015-10-14

Kommentarer inaktiverade.