En större & smartare anläggning

Solar Parks anläggningSOLAR PARK HELSINGBORG

I NSR:s industripark, VERA Park, i Helsingborg finns Rökille deponi för verksamhetsavfall, huvudsakligen i form av restprodukten (gips). Deponin är avslutad och sluttäckt med tätskikt. På slänterna av denna deponi med optimal söderlägeslutning placeras solcellsanläggningen med en full effekt på 2 MW (megawatt).

Anläggningen byggs i etapper och den första etappen på 250 kW byggs våren 2016. Den första etappen placeras intill NSRs nya återvinningscentral i Helsingborg och kommer bestå av ca 1000 solcellsmoduler. Föreningen anlitar en entreprenör på totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören ansvarar för detaljprojekteringen och leveransen av den färdiga anläggningen.

En solcell omvandlar ca 15 % av energin i solljuset till elektricitet, en energiform som vi nyttjar alltmer i vår vardag till allt från belysning till transporter. Flera enskilda solcellspaneler kopplas ihop till en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Därefter levereras den producerade elen till Öresundskrafts transformatorstation där växelspänning 400 V transformeras till 20 000 V. Förnybar el är då klar för försäljning till slutkund. Fullt utbyggd försörjer anläggningen ca 800* lägenheter med hushållsel eller driver drygt 800** elbilar per år utan att en enda CO2 partikel blir utsläppt.

* Förbrukning ca 2500 kWh/år
** Elbil förbrukning ca 2 kWh/mil och genomsnittlig körsträcka är ca 1200 mil/år
*** iPhone6 förbrukning ca 10,5 Wh per full laddning

 

ANLÄGGNINGENS EFFEKT FULLT UTBYGGD: 2 MW

 

Producerar hushållsel för omkring 800* lägenheter under ett helt år

 

Driver drygt 800** elbilar med en körsträcka på 1200 mil varje år

 

Laddar upp ca 526 000*** personers iPhones varje dag, hela året runt

 

Med 1 andel i Solar Park betyder att du indirekt laddar upp omkring 63 personers iPhones varje dag, året om

 

Med 12 andelar i Solar Park försörjer du årligen en lägenhet med förnyelsebar solenergi.