Solar Park - Dokument

Här har vi samlat dokument som på olika sätt är relaterade till föreningen. Här kommer du kunna hitta information som årsredovisningar, dokument från föreningsstämmor och föreningens stadgar.

Solar Park Information Pdf
Extra föreningstämma 2015/10/14

Den viktigaste punkten på agendan var valberedningen som nu kan arbeta med att nominera kandidater till ordinarie föreningsstämma 2016.

Solar Park Information Pdf
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015

Årsredovisning med resultat- och balansräkning som föreslås fastställas vid föreningens första ordinarie stämma 25:e maj

Solar Park Information Pdf
PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2017-05-23

Föreningens ordinarie stämma hölls 25:e maj. Årsredovisning för första verksamhetsåret fastställdes

 

 

Solar Park Information Pdf
SolEL I HELSINGBORG FÖRENINGS Stadgar

Dessa är den ekonomiska föreningens grundläggande regler.

Solar Park Information Pdf
Protokoll föreningsstämma 2016-05-25

Föreningens ordinarie stämma hölls 25:e maj. Årsredovisning för första verksamhetsåret fastställdes och ny styrelse valdes.

Solar Park Information Pdf
Julhälsning 2017

 

Solar Park Information Pdf
Konstituerande Protokoll 2014/10/14

Stämman som hölls vid bildandet av Solel i Helsingborg Ekonomiska förening. Här antogs stadgarna, styrelsen valdes och insatssumman beslutades.

Solar Park Information Pdf
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016

Årsredovisning med resultat- och balansräkning som föreslås fastställas vid föreningens årsstämma 23:e maj 2017