Våra Värderingar

VÅR SITUATION

Solar Parks värderingar är skrivna i ett sammanhang av att allt liv på Jorden nu är inne i en kritisk tidsera; där överlevnad genom hållbar utveckling kommer bli vårt samhälles dominerande angelägenhet. De senaste decenniernas försämring av vår planets luft, vatten, jord och biodiversitet är en obekväm påminnelse om att vår egna långsiktiga livskvalité och vår miljös grundläggande livssystem redan är i riskzonen. För varje dag som går så växer det lokala och globala behovet av icke miljöförstörande och förnyelsebara energikällor.

 

VÅRT PERSPEKTIV

Under de kommande decennierna har vårt samhälle möjligheten att skapa ett globalt överflöd av resurser; om vi tar vara på teknologiska innovationer på ett ansvarsfullt sätt och lär oss att använda dem till förnyelsebara energikällor. Som förening ser vi teknologi som en frigörande kraft för människan och naturens resurser: En cykel frigör vår förmåga att förflytta oss, en dator frigör vår förmåga att lösa komplexa problem och en solcellspanel frigör vår förmåga att förvalta vår sols enorma energi till elektricitet.

 

VÅRT ÅTAGANDE

Vår förening drivs av medvetenheten om våra lokala och globala utmaningar där vår yttersta strävan är att producera ren, icke miljöfarlig förnyelsebar energi i sammanhanget av Sveriges största solcellspark. Utan att ge miljöfarlig expansion företräde, strävar vi efter att skapa en långsiktig avkastning åt våra medlemmar. Vi avser att vara framtidens ekonomiska sparform samtidigt som vi producerar framtidens energi på ett så ansvarsfullt och miljövänligt sätt som möjligt.

 

VÅR FRAMTID

Som förening strävar vi efter att vara en lokal förebild både ur ett miljömässigt, ekonomisk och teknologisk perspektiv.  Vi vill skapa värde för våra medlemmar och samarbetspartners genom att göra det enkelt att investera i solenergi. Tillsammans gör våra medlemmar ett proaktivt ställningstagande för solkraft som energikälla. Långsiktigt vill vi skapa en plattform för de personer som vill bidra till revolutionen av solkraft i Sverige och världen.