Solar park etapp 1 byggs vid återvinningscentralen

Den första etappen på 250 kW  placeras intill Helsingborgs nya återvinningscentral. Vi inväntar nu gynnsammare väder för solcellsmontage innan montaget av första etappen kan starta. Etapp 1 bedöms vara i drift före sommaren, information om tidpunkt för byggstart kommer inom kort. Placering vid återvinningscentralen ger föreningen goda möjligheter att informera besökare till återvinningscentralen om solelproduktion och föreningens verksamhet. Dessutom är området bemannat dagtid och väl bevakat.

Planen är fortfarande att kommande etapper ska placeras på den deponi som sluttar mot Hjortshögsvägen. Om solcellsparken byggs på två separata platser så kommer detta inte att resultera i ytterligare kostnader från föreningens sida. En placering av den första etappen vid återvinningscentralen verkar också medföra att solcellsparkens fulla kapacitet kommer att kunna ökas till 2,25 MW.

NSR-nya-återvinningscentral

Kommentarer inaktiverade.