Solar Parks byggstart dröjer

Vi har tyvärr valt att skjuta upp byggstarten för Solar Parks första etapp tills efter årsskiftet. Vi har underskattat Länsstyrelsens långa handläggningstid för godkännandet av sluttäckningen på deponin där solcellsparken skall stå. Denna sorts ärenden har vanligtvis en handläggningstid på runt 6 veckor. Handläggningen gällande deponin där Solar Park skall byggas har pågått sedan januari 2015 och byggnationen av den första etappen kan enligt Länsstyrelsen inte påbörjas förrän de har hanterat ärendet kring sluttäckningen av deponin. Det påverkar inte den planerade elproduktionen nämnvärt eftersom anläggningen kommer vara minst produktiv under årets allra mörkaste månader.

NSR nya återvinningscentralBåde vi i projektgruppen och Solar Parks samarbetspartners arbetar med att finna alternativa lösningar på problemet. NSR har redan erbjudit föreningen en annan god plats vid Helsingborgs nya återvinningscentral (se bild). Detta gäller den första etappen i Solar Park. Vi utreder just nu möjligheten att placera solcellsmodulerna på denna plats så att Solar Park kan börja generera förnybar el i takt med att vårsolen träder fram.

Denna placering ger också föreningen goda möjligheter att visa upp Solar Parks anläggning för kommunens invånare och sprida budskapet om Solar Park till andra miljötänkande människor som besöker återvinningscentralen. Dessutom är området bemannat dagtid och väl bevakat. Planen är att nästkommande etapper skall placeras på den deponi som sluttar mot Hjortshögsvägen och som också syns från E4:an. Om solcellsparken byggs på två separata platser så kommer detta inte att resultera i ytterligare kostnader från föreningens sida. Lösningen på problemet kring byggstarten för Solar Parks första etapp verkar positivt nog bära med sig att solcellsparkens fulla kapacitet kommer att kunna utökas till 2,25 MW.

Ärendet kring deponin är komplext och detta inlägg tar bara upp de viktigaste delarna, om du har ytterligare frågor om byggstart och placering är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Kommentarer inaktiverade.